• Välkommen erbjudande till alla
  • Gratis Bonuspiller
  • Upp till 30% rabatt
Telefonstöd Telefonstöd
Arbetstimmar 09:00 - 17:00 Sverige Telefon: Internationell telefon:

De vanligaste könssjukdomar, hur man smittar någon och deras symptom

Det finns en stor kvantitet av varierande sorters sjukdomar som du kan dra på dig genom sexuella aktiviteter av varierande grad. En del smittas man lättare av medan andra är av den sällsyntare varianten. Könsjukdomsproblem är överlag ingenting ovanligt och det är bra att bli mer kunnig om ämnesområdet och de vanligaste sjukdomsvarianterna som du kan lida utav om du har otur i framtiden.

Den vanligaste könssjukdomen just nu i Sverige

Klamydia är den mest förekommande sexuellt överförda sjukdomen i Sverige med nästan fyrtiotusen insjuknade per år. Siffran har tursamt nog sjunkit de senaste åren, men siffran ligger ändock runt siffrorna 35,000 insjuknade årligen vilket är ett högt antal.

Det är dock inte den enda vanliga veneriska sjukdomen, VS som det även förkortas. Du har bland annat gonorré, där är det dock under tvåtusen drabbade per år, som är ett enormt mycket bättre nummer, även om varje sjukdomsdrabbad är en för mycket men det behöver knappast nämnas.

Tecken på att du fått en könssjukdom

Mängder olika könssjukdomar i gruppen. Klamydia är relativt svårdiagnostiserad eftersom inte alla faktiskt får uppenbara symtom. Men eventuella sjukdomstecken är att det svider vid urinering, flytningar från ens underliv eller att du, som kvinna, blöder mellan menstruationer.

Detsamma gäller gonorrén som även är svårupptäckt ibland. Du får liknande symtombild om du har fått sjukdomen. Utöver de för klam så kan du även få ont i pungen som man. Träffar sperman eller slidsekretet från en drabbad partner vid ögonen svullnar de upp och blir rödaktiga ganska omedelbart efteråt. Så dessa sjukdomstecknen bör man alltid göra sig uppmärksam på, då de pekar på flera olika av dessa sexuellt smittsamma sjukdomar.

Inkubationstid för olika könssjukdomar

Inkubationstiden för dessa är inte lätt att specificera för många. Det kan dröja ibland innan du upplever de symptomatiska problemen vi nämnde ovan. Istället så bör du ta och kolla dig ifall du haft samlag med en partner som du tror är drabbad, inte minst om ni körde oskyddat.

Exempelvis kan det ta upp till två-tre månader innan du märker av klamydia. Det finns dock inget som stoppar dig från att smitta någon innan tecknen har dykt upp. Det är huvudanledningen till att man brukar säga att sjuka människor borde kontakta alla de legat med de senaste sex till tolv månaderna, för säkerhetsskull. Så när man talar om inkubationstiderna så blir det ett ganska diffust begrepp som blir otroligt svårdefinierat i många fall, även om det skiljer sig en aning från en sjukdomsform till en annan.

Könssjukdom från mun till kön

Inte alla vet till 100% om man kan råka ut för sjukdomar vid oralsex, alltså när man slickar eller suger av sin liggpartner. Det är dock livsviktigt att anmärka att du kan smittas av bland annat klamydian även vid dessa tillfällen, till exempel om din samlagspartner har det och utför oralsex på dig. Så var extra aktsam i den här typen av sexuella situationer.

Även om insjukningsriskerna är låga så finns även risken i motsatt riktning, alltså om du utför oralsex och din partner har en sjukdom, exempelvis HIV eller klamydia. I väldigt riskfyllda fall, med höga virushalter, kan även allvarligare saker som HIV smittas på det viset. Så du bör ständigt iaktta försiktighet i den här sortens situationer och informera partners om eventuella könssjukdomar som du lider utav.Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka hemsidan accepterar du att vi använder dina cookies.

Jag förstår!